BLOGG

När vi måste ifrågasätta gamla sanningar

Fakta: Köttproduktionen globalt bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser (metan) och bidrar till ökenspridning p.g.a. för hårt betande. Det är en sanning som många av oss fått lära oss och som åtminstone jag inte har ifrågasatt alls. I de flesta tips om ekologisk mat ges främst tipset att vi måste äta mindre kött för att minska vår påverkan. En lite nyhetsnotis i Miljöaktuellt har dock fått åtminstone mig att öppna ögonen för att ifrågasätta det som jag trodde mig vara väldigt säker på.

Artikeln finns att läsa på Miljöaktuellts hemsida och heter ”Så kan klimatet räddas av mer nötkreatur”. Detta är i sig en något snedvriden rubrik då saken handlar om mer än så. Men låt oss ta det från början.

Artikeln handlar om att forskaren Allan Savory på torsdagen den 14 november kommer till Uppsala och SLU för att delta på en konferens om "Holistic Management". Holistic management är en metod som fokuserar på samspel mellan människa och natur och som bygger på planerat bete och skötsel av boskap i ständig rörelse. Syftet med metoden är att boskapsskötseln ska mimikera de stora betande hjordar av djur som vi (1) har utrotat från våra naturliga miljöer och då vi (2) istället håller vår boskap på en liten yta och därmed överbelastar betestrycket. Idag tillämpas metoden enligt SLU på fem kontinenter och 15 miljoner hektar.

Kariegasfontein ranch in Aberdeen, South Africa (foto från http://www.savoryinstitute.com)

 

Känner du dig övertygad? Det gjorde inte jag heller. Därför kollade jag upp The Savory Institute och tittade på en föreläsning med Alan Savory från en TED-konferens. Jag kan inte rekommendera denna korta föreläsning för mycket. Alans budskap är lika stark som hans livshistoria och det öppnade åtminstone mina ögon för hur otroligt viktigt det är att vi människor, på alla nivåer i vårt samhälle, börjar se till hur naturen fungerar och har fungerat utan oss människor och försöka att anpassa våra aktiviteter utifrån denna kunskap.

 

 

Nu inte sagt att vi alla, i och med denna föreläsning, kan glatt luta oss tillbaka med en fet entrecôte i knät och tro att detta med klimatförändringar och världssvält kommer att lösa sig självt. 15 miljoner hektar är mycket men i jämförelse med hur stora arealer som är hotade av ökenspridning är det ingenting. Se bara på våra egna problem här i Sverige med ett näringsläckande jordbruk, en övergödd Östersjö och skogar som mer och mer liknar industriellt framställda plantage. Kan ”Holistic Management” vara något för oss i Sverige att titta närmare på också? Om du är intresserad kommer som sagt Alan Savory till Uppsala den 14 november och du kan boka biljetter här på Holy Cow 

Det gäller även att vi utreder vad som de-facto är naturliga ökenområden, så som t.ex. Sahara, Gobiöknen och delar av Arizona och som därmed ska bevaras som de är i sin speciella ekologiska nisch i jämförelse med de torra till semi-torra områden som har omvandlats till, eller hotas av att bli, öknar p.g.a mänsklig aktivitet.

Det är alltid lika kul och intressant att dyka på ny fakta som ställer ens världsbild lite på huvudet och en sak är åtminstone klar för mig – Oavsett om djurhållning i form av Holistic Management är lösningen eller ej så kommer jag från och med nu tänka på djurhållning på ett helt annat sätt än tidigare.

 

Henric Wahlgren

comments powered by Disqus

INNEHÅLL

Det här får du som medlem i Miljöjouren

Forum

FORUM

Ny inspiration genom erfarenhetsutbyte med kollegor.

Läs mer»

Miljöjourens forum är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR

Snabba svar på dina miljöfrågor.

Läs mer»

Ställe en fråga och få svar inom 24 timmar. Som medlem i Miljöjouren har ni har 3 fria frågor/år.
Kunskapsbank

KUNSKAPSBANK

Tillgång till mallar och goda exempel.

Läs mer»

Miljöjourens kunskapsbank är en faktasamling som är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Lagstiftning

LAGSTIFTNING

Tillgång till svensk lagstiftning med sökfunktion.

Läs mer»

Här kan du söka lagar direkt från Regeringskansliets rättsdatabaser.

MILJÖNYHETER