BLOGG

Skiffergas - En bromskloss för hållbar energi

USA var på gång för ett par år sedan. Diskussionerna gällande oljeberoende, dåligt byggda och energikrävande hus i kombination med bristen på tillgång till hållbara energialternativ gick varma. Sedan kom skiffergasen. När många tekniker äntligen stod vid ett vägskäl att kunna bli ekonomiskt hållbara drogs proppen ur och investerarna flyr tillbaka till den fossila näringen. Men hur smart är egentligen detta?

Ja svaret på frågan, ur ett hållbarhetsperspektiv, är kort, rakt och enkelt – Det är inte smart alls, det är rakt av korkat.

Utvinning av skiffergas har gjorts möjlig tack vare ny teknik som bl.a. innebär att det går att borra ”på tvären” på stora djup. Stora mängder kemikalier sprutas sedan ned och spräcker berget (kallat ”fracking”) vilket då frigör gasen som pumpas upp och tas tillvara på.Det är sedan tidigare känt att denna typ av utvinning medför många problem. Låt oss titta på de två vanligaste problemen:


1. Fracking-kemikalierna tränger in i grundvattnet och förgiftar detta

 

 

2. Gasen tränger in i grundvattnet, förgiftar detta och kommer ut genom vattenkranen i närboendes hem
 

 

Utöver detta kommer nu rapporter från bl.a. den amerikanska mellanvästern om extrem vattenbrist till följd av skiffergasutvinning. Stora mängder vatten används för att pumpa ned frackingkemikalier och utvinna gasen. Detta sker i områden som redan är utsatta av klimatförändringar och lider av mer eller mindre konstant vattenbrist.


På EU-nivå har flera röster höjts om att liknande utvinning bör påbörjas i Europa och bl.a. Polen har visat stort intresse för att börja utvinna skiffergas. Helt klart en utveckling som ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv bör undvikas till varje pris.

Enligt vissa klimatforskare skulle vi klara av att all olja i världen förbränns och dess koldioxidinnehåll hamnar i atmosfären utan att det skulle leda till katastrofala följder. Jag mins en föreläsning med en energiexpert som visade på en bild liknande denna och förklarade vad problemet med att elda upp all olja var (vilket då inte, enligt honom, var ett problem ur en klimatsynpunkt).

Problemet med att elda upp all olja är inte att vi skapar ett klimat som vi inte kan leva i. Problemet är att OM vi eldar upp all olja, eller åtminstone den billiga och lättillgängliga oljan, innan vi har utvecklat hållbara och ekonomiskt lönsamma alternativ, kommer det bli ekonomiskt lönsamt att utvinna den extremt otillgängliga oljan (t.ex. i Arktis eller skiffergas) och producera drivmedel ur t.ex. kol. DET är en situation som vårt klimat inte klarar av och något vi bör undvika till varje pris.

USA föll på målsnöret i utvecklandet av hållbara energilösningar. Låt oss hoppas att EU inte tar samma väg.

 

Henric Wahlgren

comments powered by Disqus

INNEHÅLL

Det här får du som medlem i Miljöjouren

Forum

FORUM

Ny inspiration genom erfarenhetsutbyte med kollegor.

Läs mer»

Miljöjourens forum är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR

Snabba svar på dina miljöfrågor.

Läs mer»

Ställe en fråga och få svar inom 24 timmar. Som medlem i Miljöjouren har ni har 3 fria frågor/år.
Kunskapsbank

KUNSKAPSBANK

Tillgång till mallar och goda exempel.

Läs mer»

Miljöjourens kunskapsbank är en faktasamling som är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Lagstiftning

LAGSTIFTNING

Tillgång till svensk lagstiftning med sökfunktion.

Läs mer»

Här kan du söka lagar direkt från Regeringskansliets rättsdatabaser.

MILJÖNYHETER