BLOGG

Bilen och kärnkraften på utgång?

2014 har så smått kommit igång med snö och kyla här hemma i Svedala. Men vad händer ute i världen och vilka miljönyheter har stått ut mer än andra under årets första veckor? Miljöjouren har tagit en titt på nyhetsflödet och uppmärksammat två intressanta artiklar från SVT och på DN Debatt – Är kärnkraften förlegad som konkurrenskraftig energikälla och börjar bilen bli omodern?

SVT Nyheter rapporterar idag på sin hemsida under rubriken ”Kärnkraften är inte konkurrenskraftig” en intervju med Tomas Kåberger, tidigare chef på Energimyndigheten och numera professor vid Chalmers och ordförande på Japan Renewable Energy Foundation. Följande intressanta uttalanden går att summera ur artikeln:

IAEA (Internationella atomenergiorganet) inspekterar det havererade kärnkraftverket i Fukushima, Japan i november 2013. Foto: IAEA/AFP/TT

- Kärnkraftsreaktorerna i världen blir allt färre.
Sedan 2006 (då kärnkraften hade sin toppnotering) har mängden utbyggnad av kärnkraft kontra avvekling vikt nedåt.

- I USA stod solceller för 72 procent av den nya elproduktionskapaciteten i oktober förra året

- Färre och färre investerare tror på kärnkraften
De senaste exemplen på byggen av nya reaktorer i Finland och England visar på att priset hamnar på ca: 1 kr/KWh – bra mycket högre än tänkt och önskvärt

- Tack vare att Tyskland införde solcellssubventioner kan vi alla dra nytta av billigare lösningar.
De regler som infördes innebar att den som satte upp solceller var garanterad att få ett högt pris för sin el under 10–20 år. Hushållen som investerade i solceller tjänade mycket pengar. De som inte investerade får fortfarande betala till dem på sina elräkningar, säger Tomas Kåberger.

- ”Problemet” med regler-el kan, enligt Kåberg, lösas till stor del med ny teknik, bättre överföring och utveckling av batterier (som redan nu kommit långt).

Summa summarum spås förnyelsebar el att bli allt mer konkurrenskraftig framöver. Just att kärnkraften, som många sett som en snabb lösning på den förstärkta växthuseffekten, helt döms ut som prisvärd energikälla är helt klart intressant. Det skapar å ena sidan en stor potential för utveckling av ny, förnybar el, samtidigt som det skapar incitament å andra sidan för att fortsättningsvis nyttja fossila källor.

En annan intressant artikel finns att läsa på DN Debatt under rubriken ”Bilismen blir allt mer onödig i takt med urbaniseringen” i vilken fyra forskare beskriver hur urbaniseringen leder till att bilen inte bara förlorat sin status utan även på sikt kan bli överflödig.
Urbaniseringen fortskrider i en stadig takt och numera bor det fler människor i städer globalt sett än på landsbyggden. År 2050 räknar man med att siffran kommer att vara 70 %. Vad är det då som lockar människor till städerna och hur ser bilens roll ut i staden?

Forskarna beskriver själva situationen på följande sätt:

”Drivkraften bakom urbaniseringen är den ökade närheten mellan människor, vilken i sin tur skapar jobb och välstånd. Bilen har dock förblivit en del av stadslivet, framför allt för barnfamiljerna, som länge sökt sig ut i förorter och därmed ökat avstånden till stadskärnan. Men mycket tyder på att detta håller på att förändras.”

Artikeln avslutas med följande stycke:
”Vi anser att de sociala, ekonomiska, och miljömässiga värden som urbaniseringen skapar motverkas av den massbilism som konstruerades förra århundradet. Bilismen har framför allt i större städer helt enkelt blivit omodern och kontraproduktiv därför att den förstör stadsmiljön och ökar avstånden mellan människor. Detta framhålls tydligt även av Världsbanken och UN Habitat. Enstaka kommuner har börjat ändra sin politik, men det räcker inte. En ny nationell och regional stadspolitik måste utvecklas för att: öka regionförtätningen, reducera större vägar genom städerna, ta bort biltrafik i stadskärnorna och ge mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik. Detta skulle skapa en konkurrenskraftigare och barnvänligare stad, en stad för alla.”

Ska vi ta och summera det hela:

Kärnkraften minskar globalt sett och mycket tyder på att den redan idag inte är en lönsam energikälla att investera i.

Bilbranschen, som redan har det tufft, kan tvingas att återuppfinna sig självt för att kunna möta framtidens behov av transportlösningar. Från den enskilda individens möjlighet till att kunna ta sig vart du vill, till individens rättighet att kunna röra sig obehindrat inom staden.

2014 har bara börjat och ser ut att kunna bli ett intressant år ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Henric Wahlgren

comments powered by Disqus

TIDIGARE BLOGGINLÄGG

2018-03-15
My Knutsson
Tack för praktiken

2018-02-28
My Knutsson
Grönare trender

2018-02-22
My Knutsson
Min praktik

2018-02-12
My Knutsson
Hej alla!

2018-01-17
My Knutsson
Envima och nya äventyr

2017-06-30
Felicia Johansson
Seriöst, vi måste plastbanta.

2016-11-25
Johan Weijden
Den fantastiska chartersemestern

2016-11-18
Johan Weijden
80 timmar senare – förstår jag vad en svampplockare gör?

2016-11-08
Johan Weijden
Hundra timmar som professionell svampplockare

2016-01-25
Göran Sjöblom
Ökad öppenhet med hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy

INNEHÅLL

Det här får du som medlem i Miljöjouren

Forum

FORUM

Ny inspiration genom erfarenhetsutbyte med kollegor.

Läs mer»

Miljöjourens forum är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR

Snabba svar på dina miljöfrågor.

Läs mer»

Ställe en fråga och få svar inom 24 timmar. Som medlem i Miljöjouren har ni har 3 fria frågor/år.
Kunskapsbank

KUNSKAPSBANK

Tillgång till mallar och goda exempel.

Läs mer»

Miljöjourens kunskapsbank är en faktasamling som är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Lagstiftning

LAGSTIFTNING

Tillgång till svensk lagstiftning med sökfunktion.

Läs mer»

Här kan du söka lagar direkt från Regeringskansliets rättsdatabaser.

MILJÖNYHETER