KRÖNIKA

Grön IT, grön värld.

Datorer skulle skapa det papperslösa samhället sa entusiasterna på 70-talet. Den utvecklingen har vi kanske inte sett så mycket av än, men miljövinsterna med datoriseringen finns absolut på andra plan. Genom att jobba och kommunicera digitalt kan vi till exempel undvika onödiga transporter av såväl personer som papper. Och med rätt tekniska hjälpmedel kan arbetet för en minskad miljöpåverkan underlättas.

– Svenskarna bara har möten och dricker kaffe, sa en man på ett finskt dotterföretag i en svensk koncern en gång när jag var där (för ett möte). Jag låter det vara osagt om det är ett nationellt särdrag, men det gav i alla fall mig en liten tankeställare.

Enligt vissa undersökningar använder vi kontorsråttor 30% av vår arbetstid till möten. Det skulle innebära ungefär 540 timmar eller 22 hela dygn på ett år vilket är en hisnande siffra. Möten innebär inte sällan transporter och transporter betyder så gott som alltid miljöpåverkan för att inte nämna tiden de tar i anspråk.

Det personliga mötet ska inte förringas på något sätt men kanske behöver vi ställa oss frågan om det alltid är den enda lösningen. Sedan länge finns möjligheten att använda nätet som mötesplats istället. Förr handlade det om dyra kamerainstallationer via telefonnätet, men nu kan gratisprogram som Skype ofta göra ett lika bra jobb. Man kan också arbeta på ett mindre linjärt sätt genom mejl eller genom att dela dokument på en molntjänst. I föreningslivet är privata Facebook-grupper och mejl ett vanligt komplement till styrelsemöten.

Du besöker redan Miljöjouren så kanske predikar jag för de redan frälsta, men nog är nätet en fantastisk resurs även på andra sätt. På sekunder kan du knyta kontakter, få tips och råd och insikt i hur andra i din situation har gjort. Du kan diskutera med andra och hitta inspiration och mallar som sparar mycket tid.

Med rätt digitala arbetsverktyg blir också miljöarbetet enklare. Om man har sin information samlad och sorterad på ett ställe blir det lättare att få en samlad bild och man får bättre möjligheter till uppföljning. Det gäller inte minst den juridiska biten där hjälp och stöd kan vara extra viktigt, eftersom varje företag inte har sin egen miljöjurist.

Här vill jag återigen slå ett slag för webbaserade lösningar. Genom att använda system som körs i webbläsaren kan man koppla upp sig från viken dator som helst. Man slipper installationer och skivor som måste skeppas över halva jorden. Och de är dessutom oftast billigare än traditionella program.

En stor del av mitt eget arbete handlar om att utveckla verksamhetssystemet Minet och Miljöparagrafen som är en tjänst för skräddarsydd miljölagstiftning . Det här är områden som har vuxit snabbt de senaste åren. På samma sätt som företag har affärssystem och digitala hjälpmedel för projektledning behövs nu system för ett bra miljö- och hållbarhetsarbete.

Datorer löser inte alla världsproblem i en handvändning och en viss IT-skepsis är nog bara sund. Men rätt använd kan tekniken absolut bidra till en grönare värld.

Mattias Flyckt
Teknisk chef, Envima

comments powered by Disqus

TIDIGARE BLOGGINLÄGG

2018-03-15
My Knutsson
Tack för praktiken

2018-02-28
My Knutsson
Grönare trender

2018-02-22
My Knutsson
Min praktik

2018-02-12
My Knutsson
Hej alla!

2018-01-17
My Knutsson
Envima och nya äventyr

2017-06-30
Felicia Johansson
Seriöst, vi måste plastbanta.

2016-11-25
Johan Weijden
Den fantastiska chartersemestern

2016-11-18
Johan Weijden
80 timmar senare – förstår jag vad en svampplockare gör?

2016-11-08
Johan Weijden
Hundra timmar som professionell svampplockare

2016-01-25
Göran Sjöblom
Ökad öppenhet med hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy

INNEHÅLL

Det här får du som medlem i Miljöjouren

Forum

FORUM

Ny inspiration genom erfarenhetsutbyte med kollegor.

Läs mer»

Miljöjourens forum är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR

Snabba svar på dina miljöfrågor.

Läs mer»

Ställe en fråga och få svar inom 24 timmar. Som medlem i Miljöjouren har ni har 3 fria frågor/år.
Kunskapsbank

KUNSKAPSBANK

Tillgång till mallar och goda exempel.

Läs mer»

Miljöjourens kunskapsbank är en faktasamling som är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Lagstiftning

LAGSTIFTNING

Tillgång till svensk lagstiftning med sökfunktion.

Läs mer»

Här kan du söka lagar direkt från Regeringskansliets rättsdatabaser.

MILJÖNYHETER