BLOGG

Ökad öppenhet med hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy

Större öppenhet om ”icke-finansiell information” är grundläggande för att
nå en hållbar global ekonomi. Stora företag och företag av allmänt intresse
ska därför upprätta hållbarhetsrapporter. Vissa börsnoterade företag ska
också lämna information om sin mångfaldspolicy i sina bolagsstyrningsrapporter.
En ny lag, som förväntas träda i kraft 1juli 2016, bygger på Europaparlamentets
och Europarådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och
rapporter.

Syftet med direktivet från juni 2013 är att öka öppenheten om företags sociala
och miljörelaterade arbete. Icke-finansiell information anses vara grundläggande för att skapa förändring som leder till en hållbar global ekonomi och med direktivet ska
redovisningarna nå samma höga nivå inom samtliga EU-länder.

Nästa steg i processen är att Europaparlamentet uppmanarn kommissionen att lägga fram ett förslag till lagstiftning för att säkra en mer likartad
tillämpning av det ansvaret. Det kan dock vara svårt att avgöra vilka
företag som omfattas av direktivet samt vilka undantag som gäller inför att den slutgiltiga lagen träder i kraft 1 juli 2016.

Aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag
Direktivet antogs 2013-07-19 och berör aktiebolag, vissa handelsbolag samt
kommanditbolag. Utredningen är skriven av justitiedepartementet och omfattar företag
som på balansdagen överskrider mer än ett av följande tre gränsvärden:
• Balansomslutning om 20 miljoner euro
• Nettoomsättning om 40 miljoner euro
• Mer än 250 anställda

De företag som överskrider mer än ett av de ovan nämnda kriterierna klassas som
stora företag och de omfattas även av koncernredovisning.

Hållbarhetsrapportens innehåll
Hållbarhetsrapporten ska innehålla deicke-finansiella upplysningar som behövs
för förståelsen av företagets utveckling,ställning, resultat samt konsekvenserna av
dess verksamhet.
Upplysningarna ska beskriva:
• Företagets affärsmodell.
• Miljöpolicy eller liknande med tillhörande granskningsförfaranden.
• Redogörelse av väsentliga risker inom verksamheten.
• Redogörelse för affärsförbindelser samt produkter eller tjänster som sannolikt får    
  negativa konsekvenser.
• Hur företaget hanterar riskerna.
• Andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för verksamheten.

Kritik riktad mot direktivet
Svenska företagare har genom Svenskt Näringsliv utryckt en del kritik mot det nya
direktivet. Till exempel lyfts i ett remissvar, att den utökade omfattningen av företag som ska omfattas av kravet, saknar tillräckligt skäl och att de nya kraven innebär orimliga
kostnader för att ta fram fram interna rapporterings- och kontrollsystem.
Svenskt näringsliv menar även att det nya rapporteringskravet går emot frivilligheten i
Corporate Social Responsibility (CSR) somi huvudsak avser ett hållbarhetsarbete som
bygger på frivilliga initiativ.

Konsekvensen blir i sammanhanget att företagen tvingas in i en rapporteringsmodell
som inte är anpassad efter CSR eller den nuvarande relationen och
kommunikationen med intressenter.

 

 

Göran Sjöblom

comments powered by Disqus

TIDIGARE BLOGGINLÄGG

2018-03-15
My Knutsson
Tack för praktiken

2018-02-28
My Knutsson
Grönare trender

2018-02-22
My Knutsson
Min praktik

2018-02-12
My Knutsson
Hej alla!

2018-01-17
My Knutsson
Envima och nya äventyr

2017-06-30
Felicia Johansson
Seriöst, vi måste plastbanta.

2016-11-25
Johan Weijden
Den fantastiska chartersemestern

2016-11-18
Johan Weijden
80 timmar senare – förstår jag vad en svampplockare gör?

2016-11-08
Johan Weijden
Hundra timmar som professionell svampplockare

2016-01-25
Göran Sjöblom
Ökad öppenhet med hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy

INNEHÅLL

Det här får du som medlem i Miljöjouren

Forum

FORUM

Ny inspiration genom erfarenhetsutbyte med kollegor.

Läs mer»

Miljöjourens forum är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR

Snabba svar på dina miljöfrågor.

Läs mer»

Ställe en fråga och få svar inom 24 timmar. Som medlem i Miljöjouren har ni har 3 fria frågor/år.
Kunskapsbank

KUNSKAPSBANK

Tillgång till mallar och goda exempel.

Läs mer»

Miljöjourens kunskapsbank är en faktasamling som är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Lagstiftning

LAGSTIFTNING

Tillgång till svensk lagstiftning med sökfunktion.

Läs mer»

Här kan du söka lagar direkt från Regeringskansliets rättsdatabaser.

MILJÖNYHETER