BLOGG

Kan vi stå inför ett teknikskifte i fordonsindustrin?

För inte så länge sedan var begreppet ”miljöbil” inte ens påfunnet. De senaste tio åren har det hänt väldigt mycket på personbilsmarknaden. Först kom etanoltrenden, sedan snåla dieselbilar och på senare år har elbilarna verkligen börjat utmana. Men nu verkar det som att vi står inför ett nytt teknikskifte i form av bränslecellsdrivna elbilar.


Vad är det då som skiljer en bränslecellsdriven elbil från en vanlig, batteridriven, elbil? Enkelt beskrivet är bränslecellen utbytt mot det stora batteriet. Slutprodukten i form av att det är el som driver fordonets motor är densamma. Det går att använda olika typer av bränslen i en bränslecell men fokus för tillverkarna har varit vätgas. De stora skillnaderna som det gör att köra en bränslecellsdriven elbil jämfört med en elbil som lagrar energin i ett batteri är räckvidden (2-3 ggr längre) och tiden det tar att tanka/ladda (3-5 minuter jämfört med 3-8 timmar). Så långt allt gott och tummarna upp för vätgasbilar!

Översiktsbild över en bränslecells funktion. Bild från: http://www.volvocars.com/ 

Först ut på marknaden med en kommersiellt tillgänglig och serietillverkad modell påstår sig Hyundai vara som påbörjade serieproduktion redan i februari. Andra företag som även satsar på serieproduktion är Toyota, Honda, Mercedes, Nissan, Ford och GM. Kort sagt: The race is on!

Att driva fordon på vätgas i jämförelse med fossila bränslen är såklart en stor fördel under driften. Restprodukten ur avgasröret är i princip endast vatten. Vi skulle därmed kunna få klart mycket renare luftmiljöer i våra städer, kraftigt minskade partikel- och koldioxidutsläpp i utbyte mot något ökad luftfuktighet och måhända lite problem med dimma under rusningstrafik och vid rätt väderlek.

Hyundai är först ut på maknaden med en serieproducerad bränslecellsbil. Bild från: http://www.evwind.es/


Några av de problem som dock bör beaktas innan vi hoppar högt av lycka är följande:


1. Ädelmetaller, i form av t.ex. platina, behöver användas i ganska stor utsträckning för att skapa bränslecellerna. Andra typer av sällsynta jordartsmetaller används också och redan idag är båda tillgången och produktionen av dessa stora bekymmer för elektronikbranscher runt om.


2. Hur produceras vätgasen? Vätgas ”kostar” ganska mycket energi att producera, alternativt framställa på kemisk väg (genom reaktioner). För att undvika att vi hamnar i en situation liknanden den debatt som för(ts) om biobaserade drivmedel så som etanol är det på sin plats att hållbarhetskriterier tas fram även för vätgas.


3. Hinner vi med? Klarar vi som samhälle att beakta alla olika former av drivmedel och utbud av dessa på marknaden när vi dels ska införskaffa ett fordon eller välja vilken typ av drivmedel som vi ska sälja på vår mack? Ett bra sätt att undvika total förvirring är genom att staten tydligt styr inköp och utbud, t.ex. genom koldioxidskatt, skattelättnader vid val av fordonstyp m.m.


Med det sagt så är det dock en mycket intressant teknologi som lovar mycket framöver. Ett stort problem i omställningen av fordonsflottan från flytande fossila bränslen är att ändra bilisternas beteende. Genom att bränsleceller ger samma typ av körupplevelse, räckvidd, tid för tankning och kan använda (i stort) befintlig infrastruktur lovar det gott inför framtiden.

 

Henric Wahlgren

comments powered by Disqus

TIDIGARE BLOGGINLÄGG

2018-03-15
My Knutsson
Tack för praktiken

2018-02-28
My Knutsson
Grönare trender

2018-02-22
My Knutsson
Min praktik

2018-02-12
My Knutsson
Hej alla!

2018-01-17
My Knutsson
Envima och nya äventyr

2017-06-30
Felicia Johansson
Seriöst, vi måste plastbanta.

2016-11-25
Johan Weijden
Den fantastiska chartersemestern

2016-11-18
Johan Weijden
80 timmar senare – förstår jag vad en svampplockare gör?

2016-11-08
Johan Weijden
Hundra timmar som professionell svampplockare

2016-01-25
Göran Sjöblom
Ökad öppenhet med hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy

INNEHÅLL

Det här får du som medlem i Miljöjouren

Forum

FORUM

Ny inspiration genom erfarenhetsutbyte med kollegor.

Läs mer»

Miljöjourens forum är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR

Snabba svar på dina miljöfrågor.

Läs mer»

Ställe en fråga och få svar inom 24 timmar. Som medlem i Miljöjouren har ni har 3 fria frågor/år.
Kunskapsbank

KUNSKAPSBANK

Tillgång till mallar och goda exempel.

Läs mer»

Miljöjourens kunskapsbank är en faktasamling som är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Lagstiftning

LAGSTIFTNING

Tillgång till svensk lagstiftning med sökfunktion.

Läs mer»

Här kan du söka lagar direkt från Regeringskansliets rättsdatabaser.

MILJÖNYHETER