KRÖNIKA

Lönsam hållbarhet och hållbar lönsamhet

En evig fråga för oss som arbetar med CSR, miljö och hållbarhet är: "Går det att förena hållbarhet med lönsamhet?". Vissa av oss tampas med denna fråga dagligen. Andra har redan funnit det definitiva svaret. Löfbergs är ett av de svenska företag som inte bara gjort hållbarhet lönsamt utan även lov- och prisvärt (på mer än ett sätt). Läs nedan Löfbergs hållbarhetschef Eva Eriksson berätta om hur företaget arbetat för att så sent som några veckor sedan bli tilldelade priset "Utmärkt hållbar leverantör" av Miljöstyrningsrådet.

Du har säkert upplevt den där sköna känslan du också. När du gjort något riktigt bra som du är stolt över och det uppmärksammas av andra. Det fick jag och mina kollegor vara med om i början av april när Löfbergs vann Miljöstyrningsrådets pris Utmärkt Hållbar Leverantör. Motiveringen löd:

”Tack vare sitt långsiktiga arbete som spänner över hela värdekedjan; kaffeodling, transporter, förädling, leveranser, konsumtion och samhällsansvar - från böna till kopp - är Löfbergs en värdig vinnare av 2014 års pris”.

Att ta ansvar för människor och miljö har varit en naturlig del av Löfbergs sedan starten 1906. Vi jobbade alltså med CSR och hållbar utveckling långt innan begreppen användes. Vi gjorde – och gör – det för att det är en förutsättning för en långsiktigt hållbar lönsamhet. Det är viktigt att poängtera det, att hållbarhetsarbete handlar om lönsamhet.

För vår del kan man säga att hållbarhetsarbetet påverkar den långsiktiga lönsamheten på tre sätt.

Dels bidrar det till minskade kostnader. Genom stora och små åtgärder har till exempel vår elanvändning inte ökat de senaste 20 åren, trots att produktionen fördubblats. Det har gett besparingar på närmare två miljoner kronor om året.

Dels handlar det om ökade intäkter. 1995 importerade vi den första containern ekologiskt kaffe till Sverige, inte för att det fanns en efterfrågan utan för att det kändes rätt och riktigt. Det har bidragit till att vi har en marknadsledande position bland hotell, restauranger och kaféer där ekologiskt och Fairtrademärkt kaffe många gånger är en självklarhet.

Sist men inte minst handlar det om att säkerställa tillgången till gott kaffe, råvaran som vår verksamhet bygger på. Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår bransch och påverkar kaffeproduktionen över hela världen. Här måste vi arbeta tillsammans med kaffebönderna, och det gör vi, på många olika sätt. Vi bedriver till exempel egna utvecklingsprojekt som bidrar till mer hållbara odlingsmetoder. Och senast 2016 kommer allt vårt kaffe från certifierade odlingar (t.ex. Krav, Fairtrade och Rainforest Alliance), vilket är bra för både människor och miljö.

Så, vad gör man då för att lyckas med sitt hållbarhetsarbete? Två viktiga aspekter finns med i Miljöstyrningsrådets motivering; långsiktighet och helhetssyn. En hållbar utveckling förutsätter ett uthålligt ansvarstagande i alla led – för vår del från de som odlar och plockar kaffet till de som marknadsför, säljer och konsumerar det. Vi kallar det att ta ansvar från böna till kopp, vilket omfattar odlarledet, transporter, förädling, leveranser, konsumtion och samhällsansvar. Det här kan du läsa mer om i vår hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsrapporten är ett exempel på en annan sak som är betydelsefull: öppenhet och transparens. Vi berättar gärna och ofta om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågorna, både vad vi gör bra och vad vi behöver utveckla och förbättra. Ibland kan vi lära och inspirerar andra, ibland får vi återkoppling som hjälper oss att bli ännu bättre. Ibland vinner vi till och med ett pris eller två! Det skänker glädje och stolthet – och kraft att fortsätta ett arbete som aldrig tar slut.

Eva Eriksson
Hållbarhetschef, Löfbergs

 

 

 

 

Eva Eriksson

comments powered by Disqus

TIDIGARE BLOGGINLÄGG

2018-03-15
My Knutsson
Tack för praktiken

2018-02-28
My Knutsson
Grönare trender

2018-02-22
My Knutsson
Min praktik

2018-02-12
My Knutsson
Hej alla!

2018-01-17
My Knutsson
Envima och nya äventyr

2017-06-30
Felicia Johansson
Seriöst, vi måste plastbanta.

2016-11-25
Johan Weijden
Den fantastiska chartersemestern

2016-11-18
Johan Weijden
80 timmar senare – förstår jag vad en svampplockare gör?

2016-11-08
Johan Weijden
Hundra timmar som professionell svampplockare

2016-01-25
Göran Sjöblom
Ökad öppenhet med hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy

INNEHÅLL

Det här får du som medlem i Miljöjouren

Forum

FORUM

Ny inspiration genom erfarenhetsutbyte med kollegor.

Läs mer»

Miljöjourens forum är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR

Snabba svar på dina miljöfrågor.

Läs mer»

Ställe en fråga och få svar inom 24 timmar. Som medlem i Miljöjouren har ni har 3 fria frågor/år.
Kunskapsbank

KUNSKAPSBANK

Tillgång till mallar och goda exempel.

Läs mer»

Miljöjourens kunskapsbank är en faktasamling som är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Lagstiftning

LAGSTIFTNING

Tillgång till svensk lagstiftning med sökfunktion.

Läs mer»

Här kan du söka lagar direkt från Regeringskansliets rättsdatabaser.

MILJÖNYHETER