VILLKOR

Allmänna villkor för medlemskap i Miljöjouren

 • Kontaktuppgifter som ni angivit kommer inte att spridas vidare utan tillåtelse.
 • Genom att acceptera detta avtal har Miljöjouren och Envima AB möjlighet att skicka ut erbjudande och information till angiven e-postadress.
 • Vid förändringar i avtalet rörande medlemskapet så kommer ni som medlem informeras om dessa inom skälig tid innan förändringarna genomförs.
 • Det är inte tillåtet att sprida dokumentmallar utanför den egna verksamheten.
 • Som medlem åtar ni er att förvara inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att obehörigt utnyttjande av inloggningsuppgifterna inte kan ske.
 • Vid misstanke om otillåten användning av användarkonto ska detta rapporteras till Miljöjouren.
 • Medlemskapet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader.
 • Uppsägning kan ske per telefon, via e-post eller vanligt post.
 • Miljöjouren innehar rätten att stänga av medlemmar som bryter mot angivna medlemsvillkor.
 • Ordinarie avgift för ett medlemskap är 7 995 kr för ett år eller 695 kr för månadsabonnemang ex. moms.
 • Abonnemang löper tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Regler för forumet på Miljöjouren

 • Forumet är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
 • Vid publicering av inlägg på forumet ska inlägget i möjligaste mån placeras under rätt ämneskategori. Finns ingen lämplig ämneskategori så ska inlägget placeras under ämneskategorin ”Övrigt”.
 • Det är inte tillåtet att medvetet missleda andra genom skrivet inlägg. Föreligger det osäkerhet huruvida skrivet inlägg kan innehålla felaktigheter eller osäkra uppgifter så ska det noteras i anslutning till inlägget.
 • Det är inte tillåtet att skicka skräppost. Eventuella inlägg och länkar i inlägg måste vara relevanta till diskussionen.
 • På forumet får man inte skriva kränkande eller rasistiska inlägg.
 • Det är inte tillåtet att tipsa eller uppmana till brott.
 • Miljöjouren innehar rätten att bedöma lämpligheten i skrivet inlägg och att ta bort de inlägg som bedöms olämpliga.
 • Miljöjouren innehar rätten att stänga av medlemmar som inte följer dessa ovanstående villkor.

VARFÖR BLIR MAN VEGETARIAN?

Se den mycket informativa filmen av sex gymnasieelever som studerar på programmet för hållbar utveckling på Folkungaskolan i Linköping.
Se filmen »

INNEHÅLL

Det här får du som medlem i Miljöjouren

Forum

FORUM

Ny inspiration genom erfarenhetsutbyte med kollegor.

Läs mer»

Miljöjourens forum är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR

Snabba svar på dina miljöfrågor.

Läs mer»

Ställe en fråga och få svar inom 24 timmar. Som medlem i Miljöjouren har ni har 3 fria frågor/år.
Kunskapsbank

KUNSKAPSBANK

Tillgång till mallar och goda exempel.

Läs mer»

Miljöjourens kunskapsbank är en faktasamling som är till för att hjälpa och stödja andra som arbetar med miljöfrågor i bolag eller andra organisationer, som till exempel miljösamordnare.
Lagstiftning

LAGSTIFTNING

Tillgång till svensk lagstiftning med sökfunktion.

Läs mer»

Här kan du söka lagar direkt från Regeringskansliets rättsdatabaser.

MILJÖNYHETER